skip to Main Content

Ett exempel på hur en Tryday skulle kunna se ut och möjliga effekter

Beställning

Datum A

Företaget X beställer en Tryday med huvudsakligt fokus att alla medarbetare ska få testa något nytt.

Input från individer med olika erfarenhet

+ 1–2 veckor

Tillsammans med medarbetarna Malin (som vill träna men inte får ihop tiden), Per (som motionerar regelbundet) och Lina (som satsar på medalj i Iron Man) har vi en timmes kreativt möte och spånar kring vilken aktivitetsmix som kan ge alla medarbetare möjlighet att prova något helt nytt. Både Malin, Per och Lina är med och påverkar aktivitetsmixen utifrån sin erfarenhet och ger oss viktig information om sin syn på träning utanför och under arbetstid.

En ny syn på träning

+ 1–2 veckor

Som alla Trydays börjar även denna med en lunch-workshop för hela Företaget X där vi utmanar föreställningar och sanningar kring träning. Syftet är att vidga medarbetarnas vyer kring vad träning kan och får vara samt skapa en inkluderande stämning inför kommande aktivitetsdag.

Redan veckan efter workshopen chockar medarbetaren Göran både sig själv, sin familj och sina kollegor genom att anmäla sig till ett lopp. Och Malin som säger sig ha hatat träning de senaste månaderna har hittat ett nytt mer lekfullt sätt att vara aktiv.

Företagets egen mix

+ 1–2 veckor

Utifrån det kreativa mötet med de tre medarbetarna designar vi en Tryday med 6 aktiviteter: Löpning, Balett, Rörelserikedom, Simning, Badminton och Klättring. Varje medarbetare får välja 1 av de 6 aktiviteterna – något de aldrig provat tidigare.

Nyfikna tillsammans

+ 1–2 veckor

Alla aktiviteter sker under samma förmiddag men på olika platser. De 6 aktivitetsgrupperna ger sig iväg till respektive plats för att nyfiket upptäcka tillsammans.

Erfarenheter och lärdomar

+ 3 timmar

Efter aktiviteterna återsamlas hela företaget på arbetsplatsen för en gemensam lunch och delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar under ledning av Lekhagen. Här följer några exempel:

Per som är vd på bolaget och äter marathons till frukost har provat balett och fått en ny förståelse för hur det känns att vara helt vilse i en träningsmiljö. Han har även bestämt sig för att dansa mer med sina döttrar.

Hela klättergruppen är upprymd efter att Jan har utmanat sin höjdskräck på väggen och bemästrat en nybörjarled.

Gruppen som jobbat med rörelserikedom får mandat från ledningsgruppen att se över hur rörelse bättre kan bli en del av arbetsvardagen. De bjuder även in de personer som inte hittat någon aktivitet som passar dem att delta och komma med sina synpunkter i arbetet.

Karin, Julian och Jose hittar löparglädje och ett gemensamt tempo under löpningen och bestämmer sig för att skapa en gemensam löpargrupp.

Lars som avskyr träning har tvärtom fått feeling av den klassiska musiken och ”hittat hem” på dansgolvet. Han som aldrig känt sig bekväm i en träningsmiljö tidigare…

Stina hann inte riktigt lära sig allt hon ville och bokar upp badmintonlektioner för nästa års friskvårdsbidrag.

Hur kommer er Tryday att se ut?